Aloha Masternode

Българският валидатор в Minter Network

Public key : Mpb7a29db246fb2ce80c4f44549875d629d7fc0f02466f2b8a278510e742aa044e

Валидаторът (Masternode) е най-важният участник в Minter Network, участващ в съхраняване на данни от блокчейн, формиране на нови блокове и потвърждаване на транзакции – за това валидаторите получават награди, които са пропорционално разпределени между техните делегатори в съответствие с броя на делегираните монети.

Екипът на Aloha се грижи за своите делегатори, като наемаме сървъри с най-добрите конфигурации за максимална стабилност на нашата инфраструктура, а също така използваме усъвършенствана защита срещу наказания и глоби – вашите средства са в безопасност, гарантирани.

Какво е Minter?

Minter е блокчейн от следващо поколение с незабавни транзакции, в който хората и компаниите могат да създават свои собствени монети с дадена формула за формиране на цената и възможност за обмен за всякакви валути. Повече за Minter на български, можете да намерите тук или да се присъедините към нашия телеграм канал.

Какво е валидатор (Masternode)?

Валидатор е лице или компания, която поддържа сървърна инфраструктура за съхраняване на пълно копие на блокчейна. Валидаторите играят най-важната роля в блокчейна, като участват в процеса на потвърждаване на транзакциите и генериране на нови блокове в блокчейна. Голямата мрежа от валидатори дава възможност да се увеличи децентрализацията на мрежата и да се осигурят по-надеждни транзакции. В Minter Network има 64 валидатора.

Какво означава делегиране?

Делегирането е процес на прехвърляне на Вашите монети за временно ползване на валидатора, който ги използва, за да увеличи силата си на глас при потвърждаване на блокове от транзакции, за което съответно получава повече доходи, които се разпределят между делегаторите.

За контакти с Алоха България ЕООД ( BG203207180 ) : тел : +359 878 289 289 или email : office@aloha.bg

.