Minter BIP

Minter е мрежа на блокчейн от ново поколение, функциониращ на платформата Tendermint. Алгоритъмът за консенсус позволява много бързо и почти без ограничения да се създават, превеждат и обменят монети. Монетите от тази мрежа могат да се обменят срещу Bitcoin, Ethereum и други криптовалути. 

Основната идея на блокчейна Minter е да предостави на потребителите възможност разбираемо и интуитивно да създават монети чрез използване на алгоритмично фиксирана цена за постигане на абсолютна ликвидност на монетите, както и възможност тези монети да се вграждат във всякакви услуги. Разработчиците са се фокусирали основно на бързите преводи с минимална комисионна. Тази особеност позволява услугата да бъде използвана от голям брой клиенти. Името на мрежата е съкратена комбинация от „интернет на парите“ Internet of Money – Minter.

Регистрирай своят портфейл в Minter СЕГА

История

През 2017 година на екипа на DeCenter (най-голямата общност за блокчейн и криптовалути в региона на ОНД) му хрумва идеята да създаде блокчейн, който да позволи на всеки потребител да създава абсолютно ликвидни монети с 2 клика без никакви други допълнителни действия и без да се изисква знаенето на езици за програмиране. Целта е да се създаде възможност моментално да се купи или продаде произволно количество монети на пазарна цена, като се избегне нуждата да се минава през борси, сайтове, бюра за обмяна. 

В продължение на година и половина, екипът от седем разработчици работи над създаването на екосистемата Minter. Създаването на блокчейн от нулата е невероятно сложна и изискваща дълго време работа. Тя може да отнеме няколко години работа на голям екип от опитни разработчици. Това би наложило наново да се разработват системи за p2p (peer-to-peer) комуникации, алгоритъм за консенсус и много други стандартни за всички блокчейни модули. Затова, водещият програмист на Minter Даниил Лашин и колегите му започват да проучват различни вече съществуващи блокчейни и изборът им пада върху фреймуърка Tendermint на екипа на Cosmos. 

Как се създаваше мрежата Minter: 

 • Кампанията за ранен достъп (Early Access Campaign) приключва на 31 октомври 2018 година
 • Testnet (тестовата мрежа) стартира на 1 март 2019 година;
 • Конзолата е пусната на 15 април 2019 година;
 • След 1 май 2019 година се появява възможността да се генерират чекове;
 •  Основната мрежа е пусната на 15 май 2019 в 15:05 (UTC);
 • На 15 май 2019 година за първи път се ражда и PCO (Protected Coin Offering) в мрежата Minter – BTCSecure PCO;
 • На 26 май 2019 година екипът на Minter се „приземява“ в Ню Йорк на Wall Street (DAO in NYC);
 • На 1 септември 2019 година стартира SDK за интегриране на преводите;

Технологична част

Tendermint Ядро

Както се отбелязва по-горе, разработчиците решават да използват абсолютно новото и не съвсем обичайно за обикновените потребители ядро Tendermint. Какво представлява това ядро? 

 • В по-старите алгоритми за консенсус PoS и PoW, майнър (миньор/копач  на блокове) може да стане всеки желаещ, за разлика от DPoS (Tendermint е построен именно на този принцип), където поддръжката на мрежата в пълния й обем се извършва от специални възли-валидатори;
 • Платформата Tendermint първа започва да използва алгоритъма за византийска търпимост към дефектите. Той предава информация за отказите или за това, че мрежата не е компрометирана.
 • В Tendermint абсолютно всички участници носят отговорност за всички свои действия. Протоколът не допуска разклонявания, които се поддържат от по-малко от 2/3 от участниците в мрежата;
 • Tendermint е изпълнен много по-ефективно от традиционния PoS, затова мащабирането му е няколко пъти по-високо. Хоризонталното разделяне на базите данни и създаването на по-малки сегменти гарантира тяхното паралелно изпълнение. Tendermint позволява да се прави шардинг;
 • Потвърждаването на всяка транзакция става само за 1 блок, което дава огромна скорост в сравнение с по-стари алгоритми.

Абсолютна ликвидност

Отличителната черта на мрежата Minter е абсолютната ликвидност на всички монети в мрежата, т.е. всяка монета може да се обмени срещу BIP и то мигновено и по текуща цена. Не се налага да се чака купувач на монетите – купувач е резервния фонд на тази монета. Цената на монетата при покупко-продажба се променя според варирането на формулите, предложени от Bancor. 

Видове транзакции и комисионни

Към този момент в мрежата Minter има няколко вида транзакции: 

 • TypeSend – 0x01
 • TypeSellCoin – 0x02
 • TypeSellAllCoin – 0x03
 • TypeBuyCoin – 0x04
 • TypeCreateCoin – 0x05
 • TypeDeclareCandidacy – 0x06
 • TypeDelegate – 0x07
 • TypeUnbond – 0x08
 • TypeRedeemCheck – 0x09
 • TypeSetCandidateOnline – 0x0A
 • TypeSetCandidateOffline – 0x0B
 • TypeCreateMultisig – 0x0C
 • TypeMultisend – 0x0D
 • TypeEditCandidate – 0x0E

Всяка транзакция има своя комисионна от 0.01 до 10 BIP (1 милион струва най-скъпия тикер). 

Общата структура на транзакцията изглежда по следния начин: 

 • Nonce – уникален номер на изходящата транзакция. Използва се за предотвратяване на повторно изпълнение;
 • ChainID — ID на мрежата, в която е била изпратена транзакцията. Специална транзакция за изключване на възможността за повторение на транзакция от тестнета в мейннета: 1 — testnet, 2 — mainnet;
 • Gas Price — мултипликатор на комисионната;
 • Gas Coin — монетата, с която ще плащаме комисионната (може да е всяка монета от мрежата);
 • Type — вид транзакция;
 • Data — данни за транзакцията;
 • Payload — потребителски данни, например, съобщение;
 • Service Data — запазено поле;
 • Signature Type —  единичен или мулти-подпис
 • Signature Data — подпис на транзакцията.

CRR

CRR (Constant Reserve Ratio – постоянно съотношение на резерва) – процентен показател за обезпечението на стойността на потребителската монета спрямо резерва в BIP на тази монета. Minter е единственият проект в сферата на криптовалутите, който е въвел в мрежата си този показател. 

СRR показателят е най-важният технически параметър за всички монети в мрежата на Minter и отговаря за нивата на волатилност. Колкото по-висок е CRR, толкова по-малка е разликата между цената на монетата и резерва в BIP, който служи за обезпечение. В резултат на това, монетите със 100% CRR не са изложени на риск от волатилност, т.е. цената им е постоянна спрямо BIP. Ситуацията е различна при монети с минимален CRR (минимумът на CRR за кастъмна монета е 10%). В този случай реалното обезпечение на монетите е само 10% и цената им е подложена на силни колебания.

Монети в мрежата Minter

В мрежата Minter има 2 вида монети: нативна BIP монета и безкраен брой потребителски („кастъмни“) монети. 

BIP

BIP — базова монета на основната (mainnet) мрежа Minter. И за да може посредством специална транзакция да бъде пусната собствена монета, се изисква задължително BIP. 

Цялата емисия на BIP е 10 000 000 000 монети и те ще бъдат изкопани приблизително 7 години след старта на основната мрежа на Minter. Схемата за разпределение на BIP монетите е следната: 

 • 1% (100 милиона) от общия брой получиха потребителите по време на първия и единствен airdrop на проекта Minter;
 • 1% (100 милиона) бе разпределен между партньорите в проекта Minter, които влязоха в него най-рано;
 • 98% от общия брой монети в рамките приблизително на седем години ще получават валидаторите от мрежата за изкопаните блокове и ще ги разпределят между делегаторите.

Тикер е краткото име на нативния токен в мрежата Minter BIP (BIPBlockchain Instant Payment). 

В блокчейна Minter 1 BIP = 1 000 000 000 000 000 000.00 базови pip единици. 

Кастъмни (потребителски) монети в мрежата Minter

Всяка монета в мрежата Minter, създадена от потребителите, се нарича кастъмна

Основната разлика в сравнение с другите блокчейни е, че мрежата Minter позволява на всеки участник да пусне свой собствен крипто актив – монета, чиито характеристики в най-пълна степен се определят само от човека, който я създава. При пускането на такава монета, потребителят може да изхожда на практика от всички технологични и функционални характеристики на собствения си продукт, в които монетата ще играе определена роля. Това може да е всичко, като например: точки за лоялност, лайкове, награди, кредити, вътрешни условни пари за игри или пари на определена общност. 

След като монетата вече е създадена, нейните характеристики не могат да се променят.

Потребители, които пускат собствени монети се наричат койнери. 

Към момента кастъмната монета се използва само в мрежата Minter. 

Повечето кастъмни монети в мрежата имат неограничена емисия. Тази процедура се нарича „вечно предлагане на монети“ (Perpetual Coin Offering, или PCO). Основната разлика между PCO и ICO е, че броят на монетите не се ограничава с първоначалната емисия, а това позволява цената на монетата да се балансира алгоритмично и в критични ситуации да се предотвратят умишлени пъмп и дъмп схеми (изкуствено повишаване и понижаване на цената). 

Колкото по-висок е показателят CRR и началният резерв на пуснатата монета, толкова по-малка е нейната волатилност. Това позволява да се избягват големи ценови скокове само посредством планомерно попълване на резерва с монети в BIP чрез закупуване. 

Тук следва да се отбележи, че делегирането на кастъмните монети може да донесе по-голяма печалба от делегирането на BIP. Пример: потребител купува 100 монети QWERTY за 100 BIP, като първоначалната им цена при делегирането е 75 BIP. Колкото по-популярна става монетата QWERTY, толкова повече започва да расте цената й и след известно време стойността на 100-те монети QWERTY при делегиране също ще се покачва. Първоначалните 100 BIP могат да станат 500, 1000 и даже 2000 BIP. 

Валидатори и делегатори

В мрежата Minter се използват понятия, като „делегатор“ и „валидатор“. 

Делегатор

Делегаторът е участник в мрежата Minter, който делегира (дава за определено време) на валидатора по свое усмотрение монетите, които притежава. Потребителите на Minter, които са изявили желание да подкрепят мрежата, но по някакви причини (финансови или лични и пр.) не са готови да създадат свой собствен валидатор, делегират своите монети на някой от действащите валидатори. 

Икономическият смисъл на делегирането е да получиш награда за създаването на блокове (копаене на нови монети) и комисионни в мрежата. В мрежата Minter всички делегатори получават награди, които са пропорционални на техните стекове (на броя на делегираните монети). Валидаторите получават възнаграждения при създаване на блок (приблизително 1 път на 5 секунди) и след това ги изпращат на делегаторите си всяка минута след приспадане на таксата за DAO (10%), данъка в полза на екипа на Minter (10%) и комисионната на валидатора (от 0% до 100%). 

Мрежата Minter позволява да се делегират както BIP, така и всяка друга кастъмна монета, но наградата винаги се начислява в базовата монета на мрежата, т.е. в BIP. 

На практика всички потребители на мрежата Minter са действащи делегатори, затова ролята им за мрежата е много голяма.

Валидатор

Валидаторът е уникален участник в мрежата Minter, който осигурява нейната постоянна работа без прекъсване. 

Задачата на валидатора е да валидира и генерира блокове, да осигурява консенсуса на блокчейна Minter. Тъй като блокчейна Minter се основава на DPOS концепцията, само валидаторите получават награда за всеки блок, след което я разпределят равномерно между всички свои делегатори. 

Работата на валидатора е „да подписва“ всеки следващ блок, като слага на него своя криптографски подпис. След като това бъде направено, всички операции в блока се смятат за извършени. 

Броят на валидаторите е ограничен. На всеки 518 400 блока (приблизително 30 дни) в мрежата се отблокират допълнителни 4 слота (места) за валидатори, като във финалната фаза на проекта е планирано максималният брой на валидаторите да стигне до 256. 

Технически изисквания към сървъра на валидатора: 

 • Минимални изисквания

4GB RAM 200GB SSD x64 2.0 GHz 4 vCPUs SSD 

 • Препоръчителни изисквания

4GB RAM 200GB SSD x64 3.4 GHz 8 vCPUs HSM 

Как и къде да купим BIP ?

Борси и обменни бюра за закупуване: 

https://bipchange.org/?lang=en;

Разработчици

 • Евгений Гордеев – продуктолог;
 • Даниил Лашин – разработчик на блокчейн;
 • Василий Малявин – разработчик на блокчейн;
 • Даниил Дулин – разработчик на backend ;
 • Камил Мухаметзянов – разработчик на backend ;
 • Никита Ейбог – frontend разработчик;
 • Едуард Максимович – разработчик Android;
 • Алексей Сидоров – iOS разработчик;
 • Ариил Давидов – дизайнер.

Послезни връзки :

Minter BIP в coinmarketcap
Minter BIP в coingecko
Официален сайт на Minter
Minter Wallet